#chỉ số sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp tháng 11 tiếp tục khởi sắc

Sản xuất công nghiệp tháng 11 tiếp tục khởi sắc

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê đưa ra trong báo cáo chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tính tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 10,4% so với năm 2017

Sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 10,4% so với năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 10 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức tăng 9,6% của cùng kỳ năm 2017.