#thời đại 4.0

Phát triển An sinh xã hội trong thời đại 4.0

Phát triển An sinh xã hội trong thời đại 4.0

Việc xây dựng hệ thống chính sách an sinh xã hội tất yếu phải có những thay đổi cải cách nhất định, theo các nguyên tắc cơ bản

Đào tạo nhân lực thời 4.0: Doanh nghiệp Việt Nam chỉ săn bắt chứ không muốn nuôi trồng

Đào tạo nhân lực thời 4.0: Doanh nghiệp Việt Nam chỉ săn bắt chứ không muốn nuôi trồng

Sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp ở Việt Nam trong đào tạo nhân lực công nghệ thông tin còn rất hạn chế vì hầu hết các doanh nghiệp chỉ săn bắt chứ không nuôi trồng.

Ấn tượng với phong cách sống chuẩn thượng lưu thời đại 4.0 tại Sunshine Group

Ấn tượng với phong cách sống chuẩn thượng lưu thời đại 4.0 tại Sunshine Group

Tại Sunshine City – một trong những dự án trọng điểm thuộc dòng Sunshine Apartment của Sunshine Group, chủ đầu tư đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng một hệ sinh thái phong phú, tích hợp nhiều ứng dụng công nghệ thông minh với tâm điểm là cư dân điện tử.