#vốn

Ngân hàng SHB tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngân hàng SHB tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn kinh doanh, kể từ tháng 11/2018, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai gói sản phẩm tài trợ dành cho khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ với cơ chế linh hoạt, đáp ứng tối đa từng nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp.

"Siêu Ủy ban" sẽ giám sát việc sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp

"Siêu Ủy ban" sẽ giám sát việc sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp

“Chúng ta chỉ tập trung giám sát vốn đó các doanh nghiệp dùng hiệu quả không, có khả năng, nguy cơ thất thoát hay không và sẽ triển khai các biện pháp can thiệp, chứ Ủy ban không phải người sử dụng vốn này” - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT giải thích về "siêu Ủy ban" quản lý vốn nhà nước.