#thặng dư thương mại

27 nhóm hàng xuất khẩu “tỷ đô” giúp Việt Nam đạt kỷ lục mới về xuất siêu

27 nhóm hàng xuất khẩu “tỷ đô” giúp Việt Nam đạt kỷ lục mới về xuất siêu

11 tháng đầu năm, Việt Nam đã thặng dư thương mại tới 7,4 tỷ USD. Con số này sẽ hỗ trợ tích cực cho cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam, cũng như đóng góp cho dự trữ ngoại hối.

Xuất khẩu vẫn khởi sắc bất chấp thách thức

Xuất khẩu vẫn khởi sắc bất chấp thách thức

Con số xuất siêu chính thức cho nửa đầu năm nay là 3,36 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với ước tính trước đó là 2,71 tỷ USD. Dự báo cả năm 2018, xuất khẩu của Việt Nam sẽ chạm mốc 242 tỷ USD, thặng dư thương mại có thể đạt từ 4,5 đến 5 tỷ USD.