#Giải pháp

Đồng bộ các giải pháp giảm thiểu “ô nhiễm trắng”

Đồng bộ các giải pháp giảm thiểu “ô nhiễm trắng”

Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng “ô nhiễm trắng” nghiêm trọng – cụm từ các nhà khoa học dùng để gọi về loại ô nhiễm do túi nilon gây ra cho môi trường. Để giảm thiểu “ô nhiễm trắng” cần nhiều giải pháp đồng bộ, lâu dài và thay đổi thói quen của cộng đồng.

Ổn định thị trường: ổn định cái gì và như thế nào?

Ổn định thị trường: ổn định cái gì và như thế nào?

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã gửi thông điệp qua giới truyền thông về mục tiêu, giải pháp nhằm ổn định thị trường chứng khoán trong nước.