#Chính sách

Kiểm tra chuyên ngành đã được cải cách từng bước

Kiểm tra chuyên ngành đã được cải cách từng bước

Việc đẩy mạnh cải cách kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu theo hướng bãi bỏ, đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết, thực hiện đánh giá rủi ro, chuyển từ tiền kiếm sang hậu kiểm đã có những kết quả. Đặc biệt khi định hướng mới về cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn đối với hàng hóa nhập khẩu được triển khai sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nữa.

Thêm chính sách, thêm trợ lực cho người dân, doanh nghiệp

Thêm chính sách, thêm trợ lực cho người dân, doanh nghiệp

Những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân về thuế, phí đều rất cần thiết bởi đây là sự trợ lực quý giá dưới góc độ tài chính, giúp họ vượt qua khó khăn trong thời điểm này.

Chính sách ưu đãi không minh bạch làm nản lòng doanh nghiệp

Chính sách ưu đãi không minh bạch làm nản lòng doanh nghiệp

Có trường hợp chính sách trao quyền tuỳ nghi quá lớn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, tạo cơ hội cho tham nhũng tiêu cực, doanh nghiệp phải chung chi để được xác nhận đủ điều kiện được ưu đãi.

Xuất nhập khẩu trong “bình thường mới”: Thông suốt những cung đường “chục tỷ đô”

Xuất nhập khẩu trong “bình thường mới”: Thông suốt những cung đường “chục tỷ đô”

Những chuyến xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu nối đuôi nhau di chuyển một cách thuận tiện ở khu vực cảng Hải Phòng, hay cửa khẩu Móng Cái, Hoành Mô (Quảng Ninh) là những hình ảnh dễ bắt gặp thời gian gần đây khi các địa phương thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” (Nghị quyết 128).