#đấu thầu

Đề xuất các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu

Đề xuất các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu

Tại dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) đang được lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu gồm: Đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu…

Làm sao phòng ngừa rủi ro với tranh chấp chưa có luật?

Làm sao phòng ngừa rủi ro với tranh chấp chưa có luật?

Các tranh chấp dân sự phát sinh hàng ngày, hàng giờ và ngày càng phức tạp. Có không ít trường hợp tranh chấp rơi vào tình huống chưa có điều luật quy định rõ ràng. Khi đó, nhà đầu tư, doanh nghiệp cần phải làm gì để lường trước rủi ro, giảm thiểu thiệt hại?

Sửa đổi hướng dẫn đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP

Sửa đổi hướng dẫn đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 9/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Công ty Điện lực Quảng Ninh cung cấp thông tin liên quan đến bài viết trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Công ty Điện lực Quảng Ninh cung cấp thông tin liên quan đến bài viết trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Ngày 20/12/2021, doanhnghiephoinhap.vn đăng bài: "Công ty Điện lực Quảng Ninh: Cần làm rõ dấu hiệu giá gói thầu được “phù phép” cao hơn thị trường?" (https://doanhnghiephoinhap.vn/cong-ty-dien-luc-quang-ninh-can-lam-ro-dau-hieu-gia-goi-thau-duoc-phu-phep-cao-hon-thi-truong.html). Sau đó, Tạp chí nhận được văn bản phản hồi của Công ty Điện lực Quảng Ninh cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến những nội dung bài viết.