#Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc: Sản xuất công nghiệp quý I ước tăng 7,7% so với cùng kỳ

Vĩnh Phúc: Sản xuất công nghiệp quý I ước tăng 7,7% so với cùng kỳ

Trong quý I năm 2021, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phần lớn các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Một số ngành đạt mức tăng khá so với cùng kỳ.

Vĩnh Phúc “hút” vốn đầu tư vào các khu công nghiệp

Vĩnh Phúc “hút” vốn đầu tư vào các khu công nghiệp

Theo báo cáo, năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT cho 30 dự án mới, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 38 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới, tăng thêm là 422,05 triệu USD và 1.351,11 tỷ đồng.