#sản phẩm chất lượng cao

Đưa sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam vào hệ thống phân phối nước ngoài

Đưa sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam vào hệ thống phân phối nước ngoài

Tham gia vào hệ thống phân phối của các Tập đoàn bán lẻ nước ngoài đã thực sự trở thành một kênh xuất khẩu hiệu quả, bền vững của DN Việt Nam. Với sự hỗ trợ của các Tập đoàn phân phối bán lẻ hàng đầu thế giới, các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam đã tới tay hàng triệu người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối trải khắp trên toàn thế giới.