#dữ liệu

Học tập doanh nghiệp Mỹ sử dụng dữ liệu tăng hiệu quả hoạt động

Học tập doanh nghiệp Mỹ sử dụng dữ liệu tăng hiệu quả hoạt động

Các công ty hiện có mạng lưới dữ liệu lớn hơn và có thể linh hoạt sử dụng theo vô vàn phương thức khác nhau. Thay vì đưa ra chính sách tốn kém giải quyết khủng hoảng, các tổ chức ngày nay tìm tòi những cách sáng tạo để khai thác tập dữ liệu.

Dữ liệu lớn đang thay đổi cách vận hành của ngành BĐS từ trong ra ngoài

Dữ liệu lớn đang thay đổi cách vận hành của ngành BĐS từ trong ra ngoài

Sự phát triển của công nghệ mới hỗ trợ cho việc thu thập dữ liệu trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết; việc lưu trữ, sắp xếp và phân tích các số liệu cũng dễ dàng và tiết kiệm hơn.