#vướng mắc

Các quy định trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh: Khắc phục sự chồng chéo giữa các luật

Các quy định trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh: Khắc phục sự chồng chéo giữa các luật

Hiện nay, có nhiều luật quy định, điều chỉnh hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng, thực tế triển khai đã bộc lộ những bất cập, chồng chéo giữa các luật, gây cản trở, khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Yêu cầu đặt ra hiện nay là các bộ, ngành cần rà soát và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, qua đó kịp thời phát hiện những vấn đề cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung.

Tháo gỡ rào cản để kinh tế tập thể, HTX phát triển

Tháo gỡ rào cản để kinh tế tập thể, HTX phát triển

Xác định rõ những vướng mắc, rào cản để tháo gỡ, tìm ra điển hình mới, động lực mới, hướng đi mới, tạo động lực cho loại hình kinh tế tập thể, HTX phát huy hiệu quả hơn nữa, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra yêu cầu với các bộ, ngành.

Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước đảm bảo tiến độ và minh bạch

Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước đảm bảo tiến độ và minh bạch

Đảm bảo sự phát triển bền vững sau khi cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp Nhà nước thay vì chỉ chú trọng tới yếu tố kinh tế - là nội dung chính tại hội thảo: “Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - Góc nhìn chuyên gia”, diễn ra ngày 12/6, tại Hà Nội.