#rừng

Không biết và... không thấy

Không biết và... không thấy

Nếu cái gì cũng… không biết, không thấy, thì chẳng bao lâu nữa toàn bộ rừng trên đất nước ta sẽ biến mất, còn tài nguyên dưới lòng đất thì sẽ bị móc không còn một tý gì.

Vì màu xanh của những cánh rừng

Vì màu xanh của những cánh rừng

Ban quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng; bảo tồn thiên nhiên, phát huy các giá trị đa dạng sinh học, các giá trị văn hóa, lịch sử, nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế...

Kiên Giang: Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Kiên Giang: Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

20 cây lim bị đốn hạ tại Thanh Hóa

20 cây lim bị đốn hạ tại Thanh Hóa

Trên địa bàn huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) vừa xảy ra vụ khai thác 20 cây lim và 1 cây trám. Vụ việc này đã được Hạt Kiểm lâm Bá Thước kiểm tra và báo cáo xuống Chi cục Kiểm lâm để làm rõ.