#sàn chứng khoán

Sau quý I/2021 ngân hàng nào không lên sàn sẽ bị áp dụng biện pháp kỷ luật

Sau quý I/2021 ngân hàng nào không lên sàn sẽ bị áp dụng biện pháp kỷ luật

Trong quý I/2020, các ngân hàng phải lên sàn hết trừ 3 ngân hàng bị Ngân hàng Nhà nước mua lại bắt buộc (OceanBank, CBBank, GPBank).

Doanh nghiệp có cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo

Doanh nghiệp có cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, đây là một trong những giải pháp mang tính đồng bộ mà Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra nhằm ổn định thị trường, tăng cường giám sát, đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch.