#vương đình huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho công tác bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho công tác bầu cử

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đã chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho công tác bầu cử, bảo đảm cho Ngày Bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Phát biểu bế mạc Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội đã tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, xem xét, quyết định công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.