#vi phạm hành chính

Công khai việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Công khai việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán là một trong nhiều nội dung quan trọng được bổ sung tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định có hiệu lực từ 01/1/2022.

Báo cáo không đúng thời hạn, nhiều tổ chức và cá nhân bị UBCKNN xử phạt

Báo cáo không đúng thời hạn, nhiều tổ chức và cá nhân bị UBCKNN xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố kết quả kiểm tra giám sát, cùng các quyết định xử phạt đối với một số cá nhân và tổ chức được ban hành trong tuần từ 24 – 28/9/2018.

Một loạt công ty bị phạt vì chậm công bố thông tin

Một loạt công ty bị phạt vì chậm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, CTCP Container Việt Nam và CTCP Đầu tư Sao Thăng Long.

Doanh nghiệp cần biết: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư

Doanh nghiệp cần biết: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư

Doanhnghiephoinhap.vn giới thiệu một số hành vi vi phạm hành chính thường gặp trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; hình thức xử phạt; mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Nhập khẩu mỗi loại thuốc thú y không đạt tiêu chuẩn chất lượng bị phạt đến 15 triệu đồng

Nhập khẩu mỗi loại thuốc thú y không đạt tiêu chuẩn chất lượng bị phạt đến 15 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.