Năm 2023 Hà Nội hoàn thành 18/23 chỉ tiêu

15:25 05/12/2023

Sáng 5/12, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 14 của HĐND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trình bày báo cáo
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trình bày báo cáo.

Theo báo cáo, kinh tế - xã hội của Hà Nội trong năm 2023 đã đạt cơ bản mục tiêu tổng quát, hoàn thành 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong số đó, có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch bao gồm giảm số hộ nghèo so với năm trước, tăng tỷ lệ xử lý nước thải đô thị, và gia tăng số trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Ngân sách đạt thành tích cao hơn dự toán, với tổng thu ước 400.421 tỷ đồng, vượt 13,5%. Điều này đã đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi hỗ trợ người lao động và đối tượng sử dụng lao động, cùng chi đảm bảo an sinh xã hội.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu giảm chủ yếu do ảnh hưởng của chuỗi cung ứng toàn cầu và giảm nhu cầu tại một số thị trường quan trọng. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 17,30 tỷ USD (tăng 1,0%), trong khi kim ngạch nhập khẩu là 44,17 tỷ USD (tăng 8,0%).

Mặc dù đối mặt với khó khăn, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế và xã hội ở Hà Nội đều cao hơn mức trung bình quốc gia. GRDP 9 tháng đầu năm tăng 6,08%, cao hơn 1,43 lần so với cả nước. Các ngành thương mại, dịch vụ tăng trưởng ấn tượng, trong khi nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định.

Về đầu tư, vốn đầu tư xã hội dự kiến tăng 9%, với 10 tháng đầu năm thu hút 2.607 triệu USD vốn FDI. Tuy nhiên, số doanh nghiệp mới đăng ký tăng, nhưng số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm.

Hơn nữa, thành tựu nông thôn mới (NTM) tại Hà Nội là đáng chú ý, với 16/18 huyện và thị xã đạt chuẩn NTM. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cũng được thúc đẩy, với tăng trưởng đáng kể của du khách quốc tế và trong nước.

Đối với phát triển Thủ đô, quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật đô thị đang được tập trung, với việc khởi công dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và cập nhật Luật Thủ đô là những nỗ lực đáng kể trong việc hoàn thiện thể chế phát triển của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đã nhấn mạnh rằng trong năm 2024, UBND thành phố sẽ tập trung đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và cân đối các yếu tố lớn. Điều này bao gồm việc thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ và tài khóa của Trung ương, rà soát lại thuế khoán, tập trung vào một số lĩnh vực và địa bàn cụ thể, bảo đảm cân đối ngân sách, và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tăng xuất khẩu.

Cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực sẽ được thực hiện, với sự kết hợp chặt chẽ với ứng dụng khoa học và công nghệ. Đồng thời, đề xuất đầu tư vào phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại; trung tâm lưu chuyển hàng hóa và logistics; mở rộng thanh toán trực tuyến; cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng, điểm đến và sản phẩm du lịch; và phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, sản phẩm nông nghiệp đô thị và sinh thái.

Công việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và xã, xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn và hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn và khó khăn, cùng với việc nâng cao các chỉ số PAPI, PCI, PAR Index, SIPAS, sẽ được thực hiện để thúc đẩy sản xuất và kinh doanh.

Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, và y tế, sẽ có sự phát triển toàn diện và đồng bộ, với tập trung vào công nghiệp văn hóa Thủ đô, hạ tầng số và công nghệ số, ứng dụng khoa học và công nghệ, và xây dựng thành phố thông minh.

Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội sẽ được thực hiện tốt, cùng với sự chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp và việc nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Để nâng cao hiệu suất quản lý và sử dụng đất, tài nguyên, bảo vệ môi trường, sẽ tập trung vào việc nâng cao tỷ lệ xử lý nước thải đô thị, đẩy nhanh tiến độ các nhà máy xử lý rác thải, và triển khai các đề án bảo vệ môi trường dòng sông. Đồng thời, sẽ hoàn thành Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, cũng như triển khai các kế hoạch khác nhau liên quan đến hạ tầng và môi trường đô thị. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, Lê Hồng Sơn đã đề cập đến một số thách thức và hạn chế đối diện với thành phố. Trong bối cảnh khó khăn, kinh tế duy trì tăng khá, nhưng dự kiến không đạt mục tiêu đề ra là 7%. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu và vốn đầu tư xã hội cũng không đạt kế hoạch là 6% và 10,5% lần lượt. Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng tăng chậm, và chính sách hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước chưa đạt được như mong đợi.

Nguyên nhân chủ yếu của những thách thức này là do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19, suy giảm cầu tiêu dùng trong và ngoài nước, cùng với khó khăn của doanh nghiệp và sự thu hẹp trong sản xuất và kinh doanh.

Ngoài ra, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt mức kế hoạch, chủ yếu do khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, công tác chỉ giới đường đỏ, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, và biến động giá nguyên vật liệu.

Các nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và điều chỉnh Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô đều đang chậm tiến độ so với yêu cầu. Tình trạng thiếu nước sạch ở một số khu vực, nguồn nước không đảm bảo chất lượng, và tình hình cháy nổ phức tạp cũng là những thách thức đáng chú ý.

Chuyển đổi số còn chậm và các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính quyền điện tử vẫn đang thấp so với mục tiêu đề ra. Cùng lúc đó, ông Lê Hồng Sơn đã nhấn mạnh nguy cơ cháy nổ trên địa bàn thành phố, đặc biệt là việc không tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng, chống cháy nổ từ một số người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Phúc An