Năm 2021: Cả nước có 50,5 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên

DNHN - Năm 2021, do diễn biến phức tạp và kéo dài của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư nên tình hình lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn hơn so với năm 2020, lực lượng lao động, số người có việc làm giảm, tỷ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp tăng so với năm 2020.

Ảnh minh họaTheo TTXVN