Mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 đạt trên 552.700 tỷ đồng

16:28 29/11/2023

Lũy kế 11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.667 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời nếu không tính đến yếu tố giá, tăng 7,0%.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, số liệu tình hình kinh tế-xã hội 11 tháng đầu năm 2023 cho thấy mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 đã đạt 552.700 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là dấu hiệu tích cực về sức mua và tình hình kinh tế trong nước.

Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng trưởng này đến từ nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm, các vật phẩm văn hóa, giáo dục và dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, tiếp tục duy trì xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 đạt trên 552.700 tỷ đồng
Mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 đạt trên 552.700 tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.667 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời nếu không tính đến yếu tố giá, tăng 7,0%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa trong 11 tháng đạt 4.420 nghìn tỷ đồng, chiếm 78% tổng mức và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng chủ yếu như vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng mạnh 14,7%; lương thực, thực phẩm tăng 11,4%; và may mặc tăng 7,6%.

Xem xét theo địa phương, nhiều tỉnh thành đạt được mức tăng ấn tượng trong doanh thu bán lẻ hàng hóa, với Quảng Ninh, Bình Dương và Khánh Hòa đứng đầu với các con số lần lượt là 12,4%, 10,8%, và 10,7%. Các đô thị lớn như Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, và Hà Nội cũng đều ghi nhận mức tăng khả quan.

P.V (t/h)