Masan kỳ vọng doanh thu 2022 vượt mốc 90.000 tỷ đồng

21:00 12/04/2022

Trong năm 2022, Công ty CP Tập đoàn Masan kỳ vọng tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận trên tất cả mảng kinh doanh.

Năm 2022, Công ty CP Tập đoàn Masan kỳ vọng tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận trên tất cả mảng kinh doanh. Động lực tăng trưởng đến từ các hoạt động đầu tư gần đây, điều kiện thị trường thuận lợi hơn, sức mạnh hiệp lực của nền tảng Tiêu dùng - Bán lẻ tích hợp và hiện thực hóa nền tảng Point of Life. Năm 2022, MSN đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất từ 90.000-100.000 tỷ đồng và lãi ròng từ 4.800-6.200 tỷ đồng.

MSN dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 28/04 tới. Một nội dung quan trọng tại cuộc họp lần này là trình phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn.

Masan kỳ vọng doanh thu 2022 vượt mốc 90.000 tỷ đồng
Masan kỳ vọng doanh thu 2022 vượt mốc 90.000 tỷ đồng.

Cụ thể hơn, MSN muốn chào bán riêng lẻ hơn 142 triệu cp trong năm 2022 hoặc cho đến trước ĐHĐCĐ thường niên 2023 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nhằm phục vụ cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động; và/hoặc đầu tư góp vốn vào các công ty con; nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh; tối ưu hóa bảng cân đối kế toán; cho các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp; tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con; tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo muốn cổ đông chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng tối đa 0.5% trên tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

PV