Lối đi cho doanh nghiệp Việt tại Hoa Kỳ

DNHN - Lối đi cho doanh nghiệp Việt tại Hoa Kỳ.

1 siêu thị tại Mỹ
Một siêu thị tại Mỹ. (Ảnh: Business Insider)

Doanh nghiệp Việt Nam tại Hoa Kỳ trong cuối năm 2021 và đầu 2022 cần đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại; chú trọng tiếp cận, thiết lập hệ thống phân phối; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử; nâng cao chất lượng sản phẩm, hàm lượng chế biến, cam kết chất lượng ổn định; phát triển các mô hình liên kết sản xuất, các nhà cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ theo chuỗi; đảm bảo nguồn gốc nguyên liệu; thận trọng trong quá trình đàm phán, thực hiện giao dịch và chủ động ứng phó với các cuộc điều tra thương mại.

Bảo Thu

Bài liên quan