Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập kết nạp đảng viên mới

12:28 15/07/2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập về việc phát triển đảng viên, ngày 15/7, Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Văn Lập.

Toàn bộ

Toàn cảnh Lễ kết nạp Đảng viên diễn ra sáng ngày 15/7. 

Tham dự buổi lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Văn Minh – Quận Ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Thanh Xuân; đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương - Tổng biên tập, Bí thư Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập.

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Đơn xin vào Đảng của quần chúng Nguyễn Văn Lập; Nghị quyết số 01-NQ/CB ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập và Nghị quyết số 83-NQ/ĐU ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận về việc đề nghị kết nạp quần chúng Nguyễn Văn Lập. Hôm nay (15/7), Ban Thường vụ Quận ủy quyết định kết nạp quần chúng Nguyễn Văn Lập vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp.

đồng chí Nguyễn Văn Minh
Đồng chí Nguyễn Văn Minh trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Văn Lập.

Dưới cờ tổ quốc, cờ đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của các đảng viên Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Lập đã tuyên thệ, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Để giúp đảng viên mới hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương đã giao nhiệm vụ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương - Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập
Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương - Tổng biên tập, Bí thư Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập.

Đồng chí Lan Hương chia sẻ: "Với vai trò là một công dân, tôi mong đồng chí hãy sống và làm việc theo pháp luật quy định. Với vai trò là đảng viên, đồng chí sẽ phải nghiên cứu và thực hiện nội dung trong quy định của Điều lệ Đảng, những gì đảng viên được làm và những gì đảng viên không được làm. Với vai trò là đảng viên làm công tác báo chí Cách mạng Việt Nam thì sẽ có 4 nhiệm vụ chính. Thứ nhất là công cụ, tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, luôn đồng hành cùng dân tộc và nhân dân, hay ví như là người chép sử của thời đại. Thứ hai, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thứ ba, là phương tiện quan trọng trong việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế đất nước. Cuối cùng, phải là lực lượng tuyến đầu trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá lại luận điệu sai trái của các thế lực thù địch". 

Đồng thời, đồng chí Lan Hương phân công đồng chí Nguyễn Đức Hạnh tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Văn Lập phấn đấu tiến bộ và trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

đồng chí Nguyễn Văn Minh – Quận Ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Thanh Xuân
Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Quận Ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Thanh Xuân.

Trong thời gian qua, được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng uỷ Khối trong việc bồi dưỡng và phát triển đảng viên, Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới.

Thay mặt Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Minh chia sẻ: "Lời giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng biên tập vừa gắn vừa gần, gắn là gắn với thực tiễn và gần là gần với đảng viên. Tôi mong đồng chí Lập nhận nhiệm vụ và sẽ hoàn thành tốt và dù đồng chí ở cương vị nào hay bao nhiêu tuổi thì giây phút thiêng liêng để đứng tuyên thệ tại Lễ kết nạp này sẽ gắn với đồng chí suốt cả cuộc đời và khó có thể quên được". 

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ đảng. Với định hướng đúng đắn, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy Khối, trong thời gian tới Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập hy vọng sẽ có thêm nhiều quần chúng ưu tú là các nhà báo, phóng viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.