Lấn sân nông nghiệp, THACO sẽ tuyển dụng mới hơn 12.000 lao động

08:16 16/02/2024

Theo kế hoạch, THACO Agri sẽ mở rộng diện tích trồng chuối chuyên canh và kết hợp chăn nuôi bò, nâng tổng diện tích lên đến 11.600 ha cho chuối và 7.100 ha cho cây ăn trái.

Năm 2024 được xem là một năm quan trọng đối với THACO trong lĩnh vực nông nghiệp, với việc tập trung vào mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Công ty đã đặt ra kế hoạch đầu tư vào các khu liên hợp sản xuất nông nghiệp tại các vùng đất tiềm năng như Tây Nguyên, Campuchia và Lào.

Theo kế hoạch, THACO Agri sẽ mở rộng diện tích trồng chuối chuyên canh và kết hợp chăn nuôi bò, nâng tổng diện tích lên đến 11.600 ha cho chuối và 7.100 ha cho cây ăn trái. Đồng thời, quy mô đàn bò và đàn heo cũng sẽ được tăng lên, với tổng số con vượt qua con số 150.000 cho bò và hơn 130.000 cho heo, bao gồm cả con giống sinh sản và thịt.

Lấn sân nông nghiệp, THACO sẽ tuyển dụng mới hơn 12.000 lao động
Lấn sân nông nghiệp, THACO sẽ tuyển dụng mới hơn 12.000 lao động.

Để đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong sản xuất, THACO Agri cũng sẽ đầu tư vào Trung tâm giống và áp dụng công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp. Dự kiến tổng số vốn đầu tư cho các kế hoạch này khoảng 5.800 tỷ đồng, với mục tiêu thu về doanh thu hợp nhất lên đến 6.600 tỷ đồng, trong đó có một phần đáng kể từ xuất khẩu ước tính đạt 190 triệu USD.

Điều quan trọng là với quy mô sản xuất mở rộng như vậy, THACO Agri sẽ tạo ra nhiều việc làm mới, dự kiến tuyển dụng thêm khoảng 12.600 nhân sự, từ đó nâng tổng số lượng nhân công trong lĩnh vực nông nghiệp lên đến khoảng 34.300 người vào cuối năm 2024.

Bên cạnh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, THACO cũng đang tập trung vào việc phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và đô thị tại Chu Lai. Tổng vốn đầu tư tại đây dự kiến đạt 3.894 tỷ đồng trong năm 2024, đồng thời góp phần tăng nguồn thuế cho tỉnh Quảng Nam lên đến 20.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước.

Ngoài ra, các đơn vị thành viên khác của THACO như THADICO và THISO cũng đang chuẩn bị khởi công 12 dự án mới, phục vụ kế hoạch phát triển hệ thống chuỗi Trung tâm thương mại giai đoạn 2024-2027. Với những kế hoạch phát triển rộng lớn này, THACO Group đặt mục tiêu tuyển dụng thêm khoảng 15.000 nhân sự mới trong năm 2024, nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của mình trong thời gian tới.

PV (t/h)

Tags: