Kon Tum chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

07:46 28/09/2023

Để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn, UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Công văn số 3188/UBND về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Theo đó, để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Công văn số 3188/UBND. về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch
UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Công văn số 3188/UBND. về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch.

Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng; theo dõi, bám sát diễn biến thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật; phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời xử lý nghiêm tình trạng tạo khan hiếm giả, liên kết giữa các chủ mỏ vật liệu để nâng giá, khai thác, cung cấp không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến việc thi công dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh thường xuyên theo dõi sát tiến độ thực hiện giải ngân của các đơn vị, địa phương, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023...

 Trọng Tâm