Kiên Giang: Xây dựng công đoàn vững mạnh làm khâu đột phá hội nhập

DNHN - Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, thu hút công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn.

Theo ông Nguyễn Đức Chín - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước tỉnh Kiên Giang cho biết: Tới đây, tổ chức Công đoàn tỉnh Kiên Giang phải đổi mới phương thức hoạt động thật sự hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tế của đội ngũ công nhân lao động, khẳng định truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, tiếp tục tập trung xây dựng Công đoàn vững mạnh làm khâu đột phá trong bối cảnh nước ta đang gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

Đến nay, toàn tỉnh có 21.543 lao động làm việc trong doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Công đoàn. Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã kịp thời chỉ đạo Ban chỉ đạo các huyện, thành phố phối hợp tốt với Công đoàn cùng cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn. Cụ thể 2 năm qua, (2019-2020) đã thành lập được 78 CĐCS, đạt 60% so chỉ tiêu Ban chỉ đạo tỉnh đề ra cho giai đoạn 2019-2023. Phát triển được 10.682 đoàn viên. Đến nay, đã có 237 doanh nghiệp đã thành lập CĐCS.

Hiện còn 396 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS, tiếp tục đưa vào kế hoạch thành lập CĐCS đến năm 2023. Năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh phấn đấu phát triển hơn 5.850 đoàn viên, thành lập mới 37 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Thanh Việt cho biết: “Công đoàn tập trung hướng mạnh hoạt động về cơ sở, phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các cấp công đoàn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.”

Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Kiều Phượng. Ảnh: Lục Tùng
Thực hiện tốt chương trình Mấm Công đoàn cho đoàn viên  (Ảnh: Lục Tùng).

Theo đó, các cấp công đoàn khảo sát doanh nghiệp, nắm nguồn lao động, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có từ 10 lao động trở lên đủ điều kiện để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo chú trọng 3 thành phố là Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên, các huyện Châu Thành, Kiên Lương, Hòn Đất và các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn nhưng còn đông công nhân lao động chưa tham gia. Tiếp đến, Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Liên đoàn Lao động tỉnh cùng với Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát nắm tình hình sử dụng lao động và thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến công nhân lao động tại doanh nghiệp. Phát huy vai trò công đoàn cơ sở trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên theo dõi, quản lý tốt các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, tăng cường hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển; giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Quốc Hùng cho biết: Đối với công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới, Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên, nhất là bồi dưỡng theo chức danh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ mới tham gia hoạt động công đoàn từ sau đại hội công đoàn các cấp. Vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và sự lớn mạnh của cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phát triển bền vững của đất nước. Cụ thể là đã mở được 68 lớp, với 11.282 lượt cán bộ công đoàn tham gia. Riêng năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho hơn 2.500 cán bộ công đoàn các cấp tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh và 15 điểm cầu tại các huyện, thành phố, cử 20 cán bộ chuyên trách tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. 

Các cấp công đoàn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động như: Thăm hỏi đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng thiên tai, hỏa hoạn, tại nạn lao động..., vận động thực hiện tốt Chương trình “Mái ấm Công đoàn” và các phong trào hoạt động xã hội do các cấp, các ngành phát động. 

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm… Các cấp công đoàn đổi mới nội dung, hình thức thi đua phù hợp với ngành nghề, loại hình doanh nghiệp, tập trung tổ chức các phong trào thi đua phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Tăng cường phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với cơ quan, doanh nghiệp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Trần Hà

Tin liên quan