Khối lượng hàng hóa qua cảng biển 2 tháng đầu năm tăng 8% so với cùng kỳ 2023

10:16 28/02/2024

Các khu vực có sản lượng container thông qua lớn như Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu đều ghi nhận mức tăng từ 40 - 60% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê từ Cục Hàng hải Việt Nam, trong hai tháng đầu năm 2024, khối lượng hàng hóa thông qua các cảng biển đạt khoảng 111,614 triệu tấn, đồng nghĩa với mức tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, các loại hàng hóa có xu hướng tăng trưởng bao gồm hàng xuất khẩu ước đạt 28,684 triệu tấn (tăng 8%), hàng nhập khẩu ước đạt 33,884 triệu tấn (tăng 16%), hàng nội địa ước đạt 48,593 triệu tấn (tăng 4%) và hàng quá cảnh bốc dỡ ước đạt 454 nghìn tấn.

Đối với hàng container, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển trong hai tháng đầu năm 2024 ước đạt 4,054 triệu Teu, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hóa qua cảng biển 2 tháng đầu năm tăng 8% so với cùng kỳ 2023
Khối lượng hàng hóa qua cảng biển 2 tháng đầu năm tăng 8% so với cùng kỳ 2023.

Trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt 1,323 triệu Teu (tăng 20%), hàng nhập khẩu ước đạt 1,252 triệu Teu (tăng 19%) và hàng nội địa ước đạt 1,478 triệu Teu (tăng 40%).

Tháng 1/2024 cũng chứng kiến sự tăng trưởng của khối lượng hàng hóa thông qua các cảng biển, đạt 47,404 triệu tấn bằng tàu biển (không tính hàng quá cảnh không bốc dỡ).

Theo đánh giá của Cục Hàng hải Việt Nam, mức tăng trưởng của tháng 1 khá cao so với cùng kỳ do tháng 1/2023 là tháng Tết, khiến cho khối lượng hàng hóa thấp nhất.

Đồng thời, tháng 1 năm nay lại là tháng giáp Tết, thời điểm mà khối lượng hàng hóa thường cao nhất trong năm vì chuẩn bị cho dịp Tết. Khối lượng hàng hóa container thông qua các cảng trong tháng 1 cũng tăng cao lên đến 51% so với cùng kỳ năm 2023.

Các khu vực có sản lượng container thông qua lớn như Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu đều ghi nhận mức tăng từ 40 - 60% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, khu vực Đà Nẵng, Đồng Nai, Nghệ An, Đồng Tháp, Cần Thơ đều ghi nhận mức tăng từ 49 - 144%, và không có khu vực nào có khối lượng hàng hóa thông qua giảm.

P.V (t/h)