Khánh Hòa: Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người nước ngoài và kiều bào

06:11 15/10/2021

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp nhận đăng ký tiêm vắc xin cho người nước ngoài và các kiều bào đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.

 

 Ảnh minh họa.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tiếp nhận đăng ký tiêm chủng của người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài làm việc tại các đơn vị do cơ quan quản lý.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã tiếp nhận đăng ký tiêm chủng của người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống tại địa bàn quản lý.

Các tổ chức, doanh nghiệp không thuộc quản lý của các sở, ban, ngành (bao gồm trong nước và nước ngoài hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận đăng ký tiêm chủng người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài làm việc tại đơn vị trực tiếp gửi danh sách về Sở Y tế (đồng gửi Sở Ngoại vụ)...

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát và lập danh sách người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài thuộc diện quản lý chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 gửi Sở Y tế (đồng gửi Sở Ngoại vụ) chậm nhất trước ngày 15-10-2021.  

UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác triển khai tiêm vắc xin cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh; đồng thời hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài trong việc đăng ký, tổng hợp danh sách người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài để tiêm vắc xin phòng Covid-19…

Nguyễn Xuân (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa)