Hà Tĩnh khoanh định 217 khu vực bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản

23:41 28/11/2022

Theo quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh (thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050) được Thủ tướng phê duyệt, thì tỉnh đã khoanh định 217 khu vực bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Trong số 217 khu vực bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tại Hà Tĩnh, có 191 khu vực mỏ vật liệu xây dựng và 26 khu vực mỏ khoáng sản kim loại, khoáng chất, than bùn và khoáng sản khác. Đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có 39 khu đá xây dựng với tổng diện tích dự kiến 738,5 ha; cát, sỏi xây dựng có 37 khu với tổng diện tích dự kiến 382,5 ha; sét gạch ngói 21 khu, diện tích dự kiến 170,5 ha. 

Hà Tĩnh khoanh định 217 khu vực bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản
Hà Tĩnh khoanh định 217 khu vực bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Đặc biệt, đất san lấp chiếm số lượng lớn với 94 khu, tổng diện tích 1.083,1 ha. Một số địa phương được khoanh định có số lượng khu và diện tích khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng nổi bật như: Huyện Kỳ Anh, huyện Hương Sơn, huyện Đức Thọ, huyện Thạch Hà, huyện Hương Khê.

Ngoài ra, còn các khu quặng khoáng sản kim loại, khoáng chất, than bùn và khoáng sản khác được khoanh định gồm: 7 khu quặng sắt và titan, 1 khu quặng thiếc, vàng, sericit… 

Trong quy hoạch cũng xác định các mỏ, khu vực địa điểm có khoáng sản nhưng chưa khai thác, cấm khai thác, cần bảo vệ với từng loại khoáng sản như: Khu vực đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa; khu vực đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ; khu bảo tồn địa chất; Khu vực đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh...

P.V (t/h)