Hơn 107.400 người lao động được hưởng hỗ trợ Covid-19 từ BHXH

DNHN - Thực hiện điều chỉnh mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hỗ trợ hơn 8.500 doanh nghiệp hưởng các chính sách hỗ trợ khác.

Theo báo cáo mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan này đã hoàn thành việc điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc điều chỉnh mức đóng bằng 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và gửi thông báo cho 375.000 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng hơn 11,2 triệu lao động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022 là khoảng 4.322 tỷ đồng.

Tính đến ngày 25/7, đối với chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 52 đơn vị, tương ứng 3.937 lao động tam dừng đóng quỹ hưu trí và từ tuất với số tiền 31,65 tỷ đồng tại 13 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Dương, Hải Phòng, Lâm Đồng, Nghệ An, Phú Yên, Tiền Giang, Trà Vinh. Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm xác nhận danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp để hưởng các chính sách hỗ trợ. Cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện xác nhận danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 107.400 lao động của 8.518 đơn vị sử dụng lao động tại 44 tỉnh, thành phố để hưởng các chính sách hỗ trợ. 

Trong số danh sách do cơ quản bảo hiểm xã hội xác nhận có hơn 85.500 lao động thuộc diện được hỗ trợ tiền mặt gồm 83.778 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương được hỗ trợ 1.855.000 đồng/người; 1.736 lao động ngừng việc được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng người. Đối với chính sách vay vốn, có 2.851 lao động ngừng việc được hỗ trợ chính sách vay vốn trả lương ngừng việc; 13.938 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất; 5.148 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, thời hạn giải quyết đối với hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là không quá 4 ngày làm việc, với hồ sơ hỗ trợ đào tạo nghề duy trì việc làm là không quá 2 ngày làm việc. Tuy nhiên, để hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động và người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội đã điều chỉnh giảm thời gian giải quyết hồ sơ xuống chỉ còn không quá một ngày.

P.V

Tin liên quan