Hòa Bình: Thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2022 đạt 75,9% dự toán Chính phủ giao

09:22 08/08/2022

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8 và các tháng tiếp theo năm 2022.

Các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao thu NSNN trên địa bàn tỉnh
Các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao thu NSNN trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 31/7/2022, thu NSNN 7 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh thực hiện 2.718 tỷ đồng, đạt 75,9% dự toán Chính phủ, đạt 44,6% dự toán HĐND tỉnh, bằng 128% cùng kỳ. Trong đó:Thu tiền SDĐ 861,4 tỷ đồng, đạt 71,8% dự toán Chính phủ, đạt 27,8% dự toán HĐND tỉnh, bằng 279,4% cùng kỳ; thu thuế, phí (trừ tiền SDĐ) thực hiện 1.856,5 tỷ đồng, đạt 77,9% dự toán Chính phủ, đạt 62% dự toán HĐND tỉnh, bằng 102,2% cùng kỳ, bao gồm: Thu từ Công ty Thủy điện, sản lượng kê khai 5,22 tỷ kwh, bằng 107,6% so cùng kỳ; thuế phát sinh khoảng 423,9 tỷ đồng, số nộp 323,9 tỷ đồng, đạt 44,6% dự toán Chính phủ, đạt 39,5% dự toán HĐND tỉnh, bằng 71,9% cùng kỳ. Thu thuế, phí (trừ tiền SDĐ, thủy điện) 1.532,6 tỷ đồng, đạt 92,5% dự toán Chính phủ, đạt 70,5% dự toán HĐND, bằng 112,3% cùng kỳ.

So với dự toán HĐND tỉnh giao có 11/16 khoản thu đạt cao hơn tỷ lệ bình quân chung của toàn ngành (44,6%). Một số khoản thu tăng cao so cùng kỳ: Thu tiền sử dụng đất tăng 179,4% so với cùng kỳ (khoảng 553 tỷ đồng); thuế bảo vệ môi trường tăng 15,7% so với cùng kỳ (khoảng 34 tỷ); thu khác tính cân đối ngân sách tăng 64,2% (khoảng 40 tỷ đồng); thuế thu nhập cá nhân tăng 35,3% (khoảng 44 tỷ)...

Trong tháng 8, dự kiến phải thu 875 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 31/8/2022 thực hiện khoảng 3.583 tỷ đồng, đạt 100% dự toán Chính phủ, đạt 58,8% dự toán HĐND tỉnh, bằng 147,8% so cùng kỳ năm 2021. Để quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN tháng 8, lãnh đạo Cục Thuếđề nghị các đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đa dạng hóa hình thức tuyên tuyền, hỗ trợ, đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức điện tử nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai HĐĐT trên địa bàn quản lý, tập trung thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc phát sinh khi NNT sử dụng HĐĐT trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.Bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chủ động tham mưu triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2022, trong đó tập trung các giải pháp như: Tăng cường công tác quản lý nguồn thu; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại; giảm nợ thuế...

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình