Hòa Bình: Các cụm công nghiệp thu hút 40 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký 3.597,46 tỷ đồng

08:35 11/04/2024

Từ năm 2014 đến nay tỉnh Hòa Bình đã thành lập 14 cụm công nghiệp tại TP Hòa Bình, các huyện Lạc Thủy, Lương Sơn, Tân Lạc, Đà Bắc, Cao Phong và Mai Châu.

Doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp của tỉnh Hòa Bình tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động
Doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp của tỉnh Hòa Bình tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động.

Hiện nay có 03 cụm công nghiệp đã đầu tư cơ bản đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (Cụm công nghiệp Chiềng Châu; Cụm công nghiệp Phú Thành II; Cụm công nghiệp Tiên Tiến), đạt 50% chỉ tiêu Nghị quyết 09-NQ/TU đề ra.

Tới nay, chỉ tiêu tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt như sau: Cụm công nghiệp Chiềng Châu (đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết); Cụm công nghiệp Phú Thành II (đạt 86,85% so với chỉ tiêu Nghị quyết); Cụm công nghiệp Đồng Tâm (đạt 50,55% so với chỉ tiêu Nghị quyết); Cụm công nghiệp Đông Lai – Thanh Hối (đạt 48,45 % so với chỉ tiêu Nghị quyết); Cụm công nghiệp Xóm Rụt (đạt 17,35 % so với chỉ tiêu Nghị quyết); Cụm công nghiệp Thanh Nông (vượt 161,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết); Cụm công nghiệp Tiên Tiến (vượt 122,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết); 07 cụm công nghiệp còn lại đạt tỷ lệ 0%.

Thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, trước khi triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, đã triển khai đầu tư một số công trình thiết yếu với tổng vốn thực hiện là: 32,05 tỷ đồng. Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ưu tiên tập trung triển khai đầu tư, hoàn thiện một số công trình thiết yếu một số cụm công nghiệp tại thành phố Hòa Bình, huyện Lạc Thủy, Lạc Sơn với tổng vốn khoảng trên 740 tỷ đồng (bao gồm lũy kế từ trước và sau khi thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU đến nay). Đã triển khai được các hạng mục hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách tỉnh tập trung vào các hạng mục như quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông, khu xử lý nước thải tập trung,...

Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt chú trọng tới công tác thu hút đầu tư. Từ năm 2014 đến nay, đã thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 12 cụm công nghiệp; thu hút 40 dự án thứ cấp trong CCN, với tổng diện tích đất đã cho thuê là 91,12 ha; Tổng số vốn đăng ký khoảng 3.597,46 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm công nghiệp đã thu hút dự án thứ cấp đạt 41,2%. Năm 2023 giá trị sản xuất công nghiệp trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.300 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động.

Cùng với đó, chú trọng bảo vệ môi trường trong phát triển công nghiệp. Các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường trước khi triển khai dự án; các dự án khi đi vào hoạt động thường xuyên tiến hành quan trắc môi trường định kỳ hàng năm. Đã driển khai đầu tư xây dựng 03 Trạm xử lý nước thải tập trung: 01 Trạm tại Cụm công nghiệp Chiềng Châu (đã hoàn thành đi vào hoạt động); 01 Trạm tại Cụm công nghiệp Phú Thành II (đã hoàn thành chưa đi vào hoạt động); 01 trạm tại Cụm công nghiệp Tiên Tiến (hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1+2 với công suất 2.500m3/ngàyđêm). Thực hiện nghiêm công tác PCCC trong các cụm công nghiệp; quan tâm đến công tác PCCC, đầu tư cơ sở vật chất, thành lập đội chữa cháy chuyên ngành… trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp đạt danh hiệu điển hình tiên tiến trong xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC. Thông qua việc xây dựng, nhân rộng điển hình, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự cải thiện, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và khả năng xử lý sự cố cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ” không để bùng phát gây cháy lớn

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình