Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh hợp tác hỗ trợ vốn vay lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp

16:28 19/02/2024

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh sẽ chịu trách nhiệm sàng lọc và giới thiệu các doanh nghiệp tiềm năng, đáp ứng các điều kiện để vay vốn từ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh.

Ngày 19/2, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh (HFIC) và Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (HUBA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp. Theo thỏa thuận này, HUBA sẽ chịu trách nhiệm sàng lọc và giới thiệu các doanh nghiệp tiềm năng, đáp ứng các điều kiện để vay vốn từ HFIC. Trong khi đó, HFIC sẽ tiếp nhận thông tin về nhu cầu vay vốn từ các doanh nghiệp và xem xét cung cấp vốn theo quy định. Cả hai bên cam kết sẽ nỗ lực thực hiện các nội dung trong thỏa thuận này, đồng thời trao đổi thông tin và hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động có liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Đầu tư Tài chính TP HCM, đã chia sẻ tại buổi lễ rằng, chương trình kích cầu đầu tư đã được thành phố triển khai suốt 20 năm qua, nhưng bị gián đoạn từ năm 2020. Việc tái khởi động chương trình này và ký kết hợp tác giữa HFIC và HUBA sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận và tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất từ giai đoạn xúc tiến và tư vấn. HFIC cam kết sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc HUBA trong việc hoàn thiện hồ sơ và thủ tục vay vốn để nhanh chóng thực hiện các dự án đầu tư.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh hợp tác hỗ trợ vốn vay lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp
Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh hợp tác hỗ trợ vốn vay lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp.

Trong chiến lược phát triển trong thời gian tới, HFIC sẽ tập trung đầu tư mạnh vào các lĩnh vực then chốt của thành phố, bao gồm cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội như giao thông, năng lượng và xử lý môi trường; các ngành công nghiệp trọng điểm và hỗ trợ của thành phố; các dự án phát triển ngành logistics; y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ; hạ tầng khu dân cư và khu đô thị; cùng các dự án tham gia vào chương trình xây dựng thành phố thông minh và chương trình chuyển đổi số của thành phố.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng Giám đốc HFIC, đã bổ sung rằng, nếu các dự án phù hợp với mục tiêu của thành phố, sẽ nhận được hỗ trợ vốn vay lên đến 200 tỷ đồng trong vòng 7 năm. Việc tái khởi động chương trình này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp tục phát triển.

Sự hợp tác giữa HFIC và HUBA trong việc đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội trọng điểm nhằm tăng cường hiệu quả của các dự án và cải thiện môi trường đầu tư tại thành phố không chỉ là mục tiêu của HFIC và HUBA mà còn là mục tiêu chung của thành phố. Đồng thời, việc xây dựng và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn để đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện chương trình đột phá và trọng tâm của thành phố đã được nhấn mạnh trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

P.V (t/h)