Hiến kế giải pháp về công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

12:10 28/07/2023

"Doanh nhân hiến kế quản lý và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn TP.Vũng Tàu" - đó là chủ đề chương trình cà phê doanh nhân tháng 7 do Đảng ủy DN ngoài Nhà nước và Hội Doanh nhân trẻ TP.Vũng Tàu phối hợp tổ chức vừa qua.

Chương trình cà phê doanh nhân tháng 7 với chủ đề "Doanh nhân hiến kế quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất công trên địa bàn TP.Vũng Tàu".

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của TP. Vũng Tàu cùng các DN đã cùng nhìn nhận, đánh giá về hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và đất công nói riêng.

Các đại biểu cũng thẳng thắn nhận diện những khó khăn, bất cập, đồng thời đề xuất các giải pháp để công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, tác động thiết thực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và tình hình sản xuất, kinh doanh của DN, người dân.

Chương trình cà phê doanh nhân tháng 7 với chủ đề
Chương trình cà phê doanh nhân tháng 7 với chủ đề "Doanh nhân hiến kế quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất công trên địa bàn TP. Vũng Tàu".

Các ý kiến tập trung phân tích, đóng góp xây dựng xoay quanh các nội dung như: Vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở phường, xã trong công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công; việc cần thiết phải công bố công khai, rộng rãi danh mục, thực trạng, cũng như định hướng, quy hoạch sử dụng lâu dài và ngắn hạn từng khu đất công; việc đấu giá cho thuê ngắn hạn các khu đất công để DN tiếp cận, khai thác có hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như tạo ra không gian, sản phẩm du lịch phục vụ người dân, du khách, tránh bỏ không, lãng phí, ô nhiễm môi trường và nhiều hệ lụy khác; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tinh hình biến động trong quá trình sử dụng của các tổ chức, đơn vị được giao…

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của TP. Vũng Tàu ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các DN, doanh nhân trong lĩnh vực quản lý và sử dụng quỹ đất công. Đồng thời thông tin, làm rõ thêm các chủ trương lớn của tỉnh, của thành phố, những quy định, văn bản pháp luật có liên quan; mong muốn các DN, doanh nhân đồng hành, chung sức vì sự phát triển của TP. Vũng Tàu trong thời gian tới.

Quang Duy - Vân Nguyễn