"Hạt ngọc" của đất trời Côn Lôn

DNHN - Người dân tộc Tày ở Côn Lôn (Na Hang- Tuyên Quang) gọi hạt cốm là "mặt pẩu", nghĩa là hạt ngọc.

 Theo baotuyenquang