Hàng hải Việt Nam rót 7,5 triệu USD giúp Cảng quốc tế SP-PSA tái cơ cấu nợ

DNHN - Tổng Công ty CP Hàng hải Việt Nam điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 với số tiền là 7,5 triệu USD (tương đương khoảng 173 tỷ đồng).

ĐHĐCĐ Tổng Công ty CP Hàng hải Việt Nam (VIMC, MVN/UPCoM) vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

Theo đó, VIMC điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 với số tiền là 7,5 triệu USD (tương đương khoảng 173 tỷ đồng) để tăng vốn góp của VIMC tại Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA.

Hàng hải Việt Nam rót 7,5 triệu USD giúp Cảng quốc tế SP-PSA tái cơ cấu nợ
Hàng hải Việt Nam rót 7,5 triệu USD giúp Cảng quốc tế SP-PSA tái cơ cấu nợ.

Cảng Quốc tế SP-PSA là liên doanh giữa 3 thành viên VIMC (15% vốn), Công ty CP Cảng Sài Gòn (36% vốn) và Công ty PSA Việt Nam (49% vốn).

Dự án Cảng SP-PSA được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2009. Do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên tại thời điểm 30/06/2021, dư nợ gốc ngân hàng cho vay là 109,9 triệu USD, lỗ lũy kế là 127,9 triệu USD.

Việc tái cơ cấu nợ tại SP-PSA phát sinh việc VIMC cùng các đối tác cần phải góp thêm vốn điều lệ tại cảng SP-PSA để doanh nghiệp có nguồn trả nợ ngân hàng nhằm tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh của Cảng, tận dụng cơ hội hàng hóa container thông qua khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Linh Anh

Tin liên quan