Hà Tĩnh: Cộng đồng doanh nghiệp nộp ngân sách hơn 2.800 tỷ đồng

19:15 12/04/2022

Ngay trong quý đầu năm 2022, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đã nộp ngân sách hơn 2.800 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao và tăng 35% so với cùng kỳ năm 2021.

Quý I/2022, cộng đồng doanh nghiệp (DN) Hà Tĩnh tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, phục hồi, phát triển SXKD, qua đó đóng nộp ngân sách hơn 2.800 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao và tăng 35% so với cùng kỳ năm 2021.

Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 2.800 tỷ đồng
Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 2.800 tỷ đồng.

Những tháng đầu năm 2022, đại dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng khắp các địa phương trên toàn tỉnh. Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị tỉnh nhà tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng DN phục hồi, phát triển SXKD. Các khu công nghiệp kiểm soát tốt dịch bệnh, không để “đứt gãy” chuỗi sản xuất, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trên cơ sở chỉ tiêu thu ngân sách nội địa năm 2022 mà HĐND tỉnh giao (7.800 tỷ đồng), ngành thuế đã kịp thời giao dự toán năm và dự toán quý cho các huyện, thành phố, thị xã; các xã, phường, thị trấn, DN để các địa phương, đơn vị có hướng phấn đấu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Cục Thuế Hà Tĩnh cũng chỉ đạo toàn ngành triển khai kịp thời Luật Quản lý thuế và các chính sách thuế mới sửa đổi; bổ sung, triển khai các gói hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; hướng dẫn các chi cục lập sổ bộ thuế khoán và công khai thông tin hộ khoán, nợ thuế của các DN trên trang thông tin điện tử ngành; chỉ đạo các chi cục rà soát đối tượng quản lý để đưa hết các hộ SXKD đến mức thu thuế vào diện quản lý, chống thất thu về hộ và mức thuế; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các loại phí, lệ phí phát sinh trên địa bàn; thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu ngân sách trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn.

PV