Hà Nội: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 là hơn 311.650 tỷ đồng

DNHN - Sáng ngày 8/12, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành đã thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; quy định định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách TP. Hà Nội năm 2022.

100% đại biểu có mặt tán thành đã thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách
100% đại biểu có mặt tán thành đã thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách.../ Nguồn ảnh TBTCO

Theo đó, về dự toán thu ngân sách TP. Hà Nội năm 2022, quyết nghị tổng thu ngân sách nhà trên địa bàn là hơn 311.650 tỷ đồng; tổng thu ngân sách địa phương là hơn 106.477 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương là hơn 126.925 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, huy động tối đa cho đầu tư phát triển năm 2022 là 4.355 tỷ đồng. Trong năm, căn cứ tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn cho các dự án, trường hợp có nhu cầu huy động từ nguồn vay trong nước, UBND TP. Hà Nội thống nhất với thường trực HĐND TP. Hà Nội về phương án huy động.

Ân Nhi

Tin liên quan