Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 74.200 người lao động

23:40 17/05/2022

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của thành phố, cũng như các cơ quan của địa phương để đảm bảo được các mục tiêu về giải quyết việc làm cho người lao động.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, 4 tháng đầu năm 2022, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 74.200 lao động và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho trên 15.500 người với kinh phí hỗ trợ 430,5 tỉ đồng.

Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 74.200 người lao động
Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 74.200 người lao động.

Có được kết quả trên một phần nhờ việc tổ chức thành công các phiên giao dịch việc làm. Trong những tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức thành công 23 phiên giao dịch việc làm với 746 đơn vị, doanh nghiệp tham gia có tổng số nhu cầu tuyển dụng là 11.900 chỉ tiêu. Đã có 4.800 người được phỏng vấn, 1.700 người được tuyển dụng sau khi kết thúc phiên giao dịch việc làm.

Để đảm bảo được các mục tiêu về giải quyết việc làm cho người lao động, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của thành phố, cũng như các cơ quan của địa phương, đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện công tác nghiên cứu, dự báo và đánh giá về tình hình thị trường lao động hiện tại cũng như xu hướng phát triển và tác động trong thời gian tới, xu hướng dịch chuyển ngành nghề sau dịch.

PV