Giải ngân dòng vốn FDI đạt 15,9 tỷ USD trong 9 tháng qua

15:00 27/09/2023

Trong 9 tháng qua, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng, với sự gia tăng 2,2% so với cùng kỳ và 0,5 điểm phần trăm so với 8 tháng đầu năm.

Thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/9/2023, tổng vốn đầu tư mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã đạt gần 20,21 tỷ USD. Điều này đại diện cho một tăng trưởng ấn tượng 7,7% so với cùng kỳ, mặc dù vẫn giảm 0,5 điểm phần trăm so với tỷ lệ 8 tháng đầu năm.

Một điểm đáng chú ý là mặc dù vốn đầu tư điều chỉnh giảm mạnh, vốn đầu tư mới và góp vốn mua cổ phần tiếp tục tăng. Trong 9 tháng đầu năm, đã có 2.254 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tăng 66,3% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 10,23 tỷ USD, tăng 43,6% so với cùng kỳ. Đồng thời, có 2.539 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng giá trị vốn góp đạt hơn 4,82 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ.

Giải ngân dòng vốn FDI đạt 15,9 tỷ USD trong 9 tháng qua
Giải ngân dòng vốn FDI đạt 15,9 tỷ USD trong 9 tháng qua.

Tuy nhiên, vốn đăng ký điều chỉnh của nhà đầu tư nước ngoài trong 9 tháng đã giảm khá mạnh, đạt mức 5,15 tỷ USD, giảm 37,3% so với cùng kỳ.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, mặc dù vốn đầu tư điều chỉnh vẫn giảm, nhưng xu hướng này đã có sự cải thiện so với mức giảm 39,7% trong 8 tháng đầu năm và mức giảm 42,5% trong 8 tháng đầu năm. Điều này cho thấy sự ổn định và sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của Việt Nam, và họ tiếp tục mở rộng các dự án hiện tại.

Đặc biệt, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng, với sự gia tăng 2,2% so với cùng kỳ và 0,5 điểm phần trăm so với 8 tháng đầu năm.

Cục Đầu tư nước ngoài nhận định rằng, điều này là kết quả của các biện pháp quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc hỗ trợ và giải quyết các khó khăn, đồng thời giúp doanh nghiệp triển khai thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư một cách hiệu quả hơn.

P.V (t/h)