Gần 60% doanh nghiệp xây dựng nhận định kinh doanh ổn định, thuận lợi

Theo Tổng cục Thống kê, đây là kết quả thu được trong Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng hàng quý.

Có 60,6% DN nhận định tình hình sản xuất kinh doanh sẽ giữ ổn định và thuận lợi hơn trong quý IV/2018. Ảnh: Internet

Trong kỳ điều tra quý III/2018, có 5.300 DN đang hoạt động xây dựng được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành xây dựng ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỷ lệ DN trả lời trong kỳ điều tra quý III/2018 đạt gần 90%. 

Về nhận định của khu vực DN ngành xây dựng về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý III và dự báo quý IV năm 2018, Tổng cục Thống kê cho biết, có 59,8% DN nhận định tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2018 giữ ổn định và thuận lợi hơn (trong đó, 36,4% DN đánh giá ổn định và 23,4% DN đánh giá thuận lợi hơn) so với quý II/2018. Bên cạnh đó, có 39,5% DN đánh giá khó khăn hơn. 

Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2018 so với quý III/2018 khả quan hơn khi có 60,6% DN nhận định tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn (trong đó, 35,0% DN đánh giá ổn định và 25,6% DN đánh giá thuận lợi hơn). Có 36,5% DN đánh giá khó khăn hơn.

Tổng cục Thống kê cho biết, nếu chia theo hình thức sở hữu, khu vực DNNN có 59,2% DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2018 so với quý II/2018 giữ ổn định và thuận lợi hơn.

Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 59,8%, khu vực doanh nghiệp FDI có 60,1% DN cho biết tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2018 so với quý II/2018 giữ ổn định và thuận lợi hơn.

Dự báo cho quý IV/2018, khu vực DNNN khả quan nhất với 66,3% DN đánh giá ổn định và thuận lợi hơn. Tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 60,3% và khu vực DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 61,3%.

H.Anh

Tin liên quan