Đồng Tháp phấn đấu để văn hóa trở thành động lực tinh thần và sức mạnh nội sinh trong sự phát triển

08:39 27/09/2022

8 tháng đầu năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo thực hiện, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh Đồng Tháp.

Ảnh minh họa
Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 26/9, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà - Trưởng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương đã tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

8 tháng đầu năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo thực hiện, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh Đồng Tháp. Tuyến cơ sở đã xây dựng các danh hiệu văn hóa theo hướng nâng cao chất lượng. Các phong trào đoàn kết giúp nhau “xóa đói giảm nghèo”; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa; xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao được triển khai sâu rộng, hiệu quả...

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân ở địa phương. Hết năm 2021, toàn tỉnh có trên 350.000 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ trên 93%, trong đó có hơn 292.000 hộ gia đình đạt chuẩn 03 năm liên tục.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đồng Tháp đã đạt được, nhất là sự sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện phong trào.

Bà Nguyễn Thị Hà đề nghị tỉnh cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được xác định trong phong trào, nhất là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Kết hợp chặt chẽ phong trào với các cuộc vận động, các phong trào khác; đẩy mạnh phát triển, nhân rộng các mô hình người tốt, việc tốt và tăng cường công tác xã hội hóa. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử địa phương; nâng cao chất lượng các tiêu chí trong bình xét các danh hiệu văn hóa, tránh hình thức, chiếu lệ...

Tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu chia sẻ, bên cạnh việc phát huy những kết quả đã đạt được, tỉnh sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra để tiếp tục phát triển phong trào này trong thời gian tới.

P.L

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?