Doanh thu thuần của Xây dựng Coteccons đạt hơn 2.550 tỷ đồng

DNHN - Quý II/2021, doanh thu thuần của Công ty CP Xây dựng Coteccons đạt hơn 2.550 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 44,9 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn có sự suy giảm xuống còn 6.963 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất Công ty CP Xây dựng Coteccons (CTD/HoSE) vừa công bố, nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của CTD đạt gần 5.120 tỷ đồng tương đương hơn 29% so với mục tiêu đề ra.

Lãi sau thuế nửa đầu năm của CTD đạt gần 100 tỷ đồng, tương đương 28% mục tiêu năm 2021. Đáng chú ý, dòng tiền trong nửa đầu năm 2021 của CTD đã dương lần đầu tiên sau hơn 3 năm liên tiếp (13 quý), ở mức gần 220 tỷ đồng. 

Doanh thu thuần của Xây dựng Coteccons đạt hơn 2.550 tỷ đồng
Doanh thu thuần của Xây dựng Coteccons đạt hơn 2.550 tỷ đồng.

Tổng tài sản của CTD đạt 13.576 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản ghi nhận sự tăng lên của khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, đạt 3.015 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với đầu kỳ. Đây là lượng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng - 1 năm.

Riêng trong quý II/2021, doanh thu thuần của CTD đạt hơn 2.550 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 44,9 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn có sự suy giảm xuống còn 6.963 tỷ đồng, giảm 9%; tồn kho giảm 5%, xuống 1.419 tỷ đồng.

Nợ phải trả tính tới ngày 30/6/2021 là 5.230 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu kỳ. Nợ ngắn hạn chiếm đa số với 5.225 tỷ đồng. CTD không ghi nhận vay nợ vào cuối kỳ. 

Đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm 2021, CTD liên tục trúng 18 gói thầu dự án trải dài trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam, với tổng giá trị các gói là hơn 14.200 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan