Doanh thu quý III giảm, Cao su Tây Ninh vẫn báo lãi gấp 3,7 lần

14:55 22/10/2021

Công ty CP Cao su Tây Ninh phát sinh thêm 1,5 tỷ đồng chi phí lãi vay, trong khi cùng kỳ không ghi nhận. Kết quả TRC vẫn lãi ròng hơn 32 tỷ đồng trong quý III/2021, gấp 3,7 lần cùng kỳ.

Quý III/2021, dù giá bán cao su bình quân tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 41 triệu đồng/tấn, nhưng doanh thu thuần của Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC/HoSEvẫn giảm 7%, còn gần 91 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ giá vốn giảm đến 27%, lợi nhuận gộp của Công ty đạt hơn gấp đôi cùng kỳ, với gần 29 tỷ đồng.

Trái với sự sụt giảm của doanh thu thuần, doanh thu tài chính lại gấp 2,8 lần cùng kỳ, với gần 8 tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty nhận được thêm cổ tức từ phần góp vốn ở đơn vị khác. TRC cũng được nhận tiền bồi thường cây cao su khi bàn giao, trả lại đất cho địa phương. Nhờ đó, lợi nhuận khác gấp 8,6 lần cùng kỳ, xấp xỉ 10 tỷ đồng.

Doanh thu quý III giảm, Cao su Tây Ninh vẫn báo lãi gấp 3,7 lần
Doanh thu quý III giảm, Cao su Tây Ninh vẫn báo lãi gấp 3,7 lần.

Chi phí trong kỳ nhìn chung tăng. Bên cạnh chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng lần lượt 16% và 9% thì đáng chú ý là quý III năm nay, TRC phát sinh thêm 1,5 tỷ đồng chi phí lãi vay, trong khi cùng kỳ không ghi nhận. Kết quả TRC vẫn lãi ròng hơn 32 tỷ đồng trong quý III/2021, gấp 3,7 lần cùng kỳ.

So với kế hoạch lãi sau thuế 63,8 tỷ đồng trong năm 2021, TRC đã thực hiện được gần 92% mục tiêu đề ra sau 9 tháng đầu năm.Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TRC tăng 25% so cùng kỳ, lên hơn 264 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng tăng 28%, đạt gần 59 tỷ đồng.

Tính tới hết tháng 9, tổng tài sản của TRC không thay đổi đáng kể so với cùng kỳ, duy trì ở mức gần 1.972 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 51%, lên gần 74 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm tồn kho. Ngược lại, tiền và tiền gửi giảm 33%, còn gần 103 tỷ đồng.

PV