Liên hệ với chúng tôi
Sakura Medical & Dental Clinic

65 Trịnh Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 02437181000

Email: info@sakurahanoi.com

Website: sakurahanoi.com