Doanh nghiệp mới và trở lại hoạt động tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước

14:33 04/03/2024

Vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp mới trong tháng 2/2024 là 7,8 tỷ đồng, giảm 30% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 02/2024, cả nước đã có gần 8,6 nghìn doanh nghiệp mới được thành lập, với số vốn đăng ký là 67,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 50,9 nghìn lao động. Đây là một giảm sút đáng kể so với tháng trước, với tỷ lệ giảm lần lượt là 36,5% về số doanh nghiệp, 55,6% về vốn đăng ký và 50,8% về số lao động. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp mới giảm 2,8%, số vốn đăng ký tăng 2,6% và số lao động giảm 0,3%.

Vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp mới trong tháng là 7,8 tỷ đồng, giảm 30% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, hơn 5,3 nghìn doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động, giảm 61,3% so với tháng trước và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh nghiệp mới và trở lại hoạt động tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước
Doanh nghiệp mới và trở lại hoạt động tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung hai tháng đầu năm 2024, cả nước có hơn 22,1 nghìn doanh nghiệp mới được đăng ký, với tổng số vốn đăng ký là 218,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 154,3 nghìn lao động. Đây là một tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, với tỷ lệ tăng lần lượt là 12,4% về số doanh nghiệp, 32,8% về vốn đăng ký và 29% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp mới trong 02 tháng đầu năm 2024 là 9,9 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính cả vốn đăng ký bổ sung từ 6.331 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 02 tháng đầu năm 2024 là 519,6 nghìn tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Hơn nữa, cả nước còn có gần 19 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023, nâng tổng số doanh nghiệp mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 02 tháng đầu năm 2024 lên gần 41,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo khu vực kinh tế, trong 02 tháng đầu năm 2024, có 236 doanh nghiệp mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước; 5,3 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 12,1%; 16,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 12,4%.

Trong tháng 02, cũng có 5.146 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 88,3% so với tháng trước và tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2023. Có 2.153 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 72,4% và giảm 18,3%; có 1.506 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 30,4% và tăng 29%.

Lũy kế 02 tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 49,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước; 10 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 6,5%; gần 3,7 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 14,5%. Bình quân mỗi tháng có gần 31,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

P.V (t/h)