Đầu năm 2021: Khai sinh cho 2.100 doanh nghiệp

DNHN - Cả nước có 18.000 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được xử lý, với 2.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 46% so với năm ngoái và tăng 55% so với cùng thời điểm bắt đầu thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2015.

Thông tin này được Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh Bùi Anh Tuấn cho đưa ra mới đây tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vào chiều 8/1.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến.

Theo ông Bùi Anh Tuấn, Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 1/1/2021, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp với nhiều điểm đổi mới. Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122 ngày 15/10/2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp với nhiều thủ tục khác.

“Việc Chính phủ ban hành Nghị định đầu tiên của năm mới, một nghị định về đăng ký doanh nghiệp ngay trong ngày làm việc đầu tiên hôm 4/1 đã mở ra những hy vọng khởi sắc cho hoạt động phát triển doanh nghiệp. Kết quả là trong tuần làm việc đầu tiên, cả nước đã có 18.000 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được xử lý, với 2.100 doanh nghiệp thành lập, tăng 46% so với năm ngoái và tăng 55% so với cùng thời điểm bắt đầu thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2015”, ông Bùi Anh Tuấn cho biết.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương thông tin tại hội nghị, trong 5 năm (2016-2020), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các đề án, báo cáo, kiến nghị tham mưu của Bộ đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ; tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của đất nước; phần lớn các đề án, phương án, kiến nghị của Bộ trình đã được cấp trên chấp nhận và công bố thực hiện.

Đây là kết quả rất đáng ghi nhận khi Bộ là một trong số Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao số đề án, nhiệm vụ nhiều nhất.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ;

Phối hợp hiệu quả với các cơ quan liên quan triển khai chương trình, kế hoạch công tác phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Tập trung hoàn thiện các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các báo cáo quan trọng khác, trình Chính phủ để trình Quốc hội;

Chú trọng việc tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc điều hành hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác; phối hợp, triển khai tốt các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại lĩnh vực dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực và giảm chi phí dịch vụ logistics; thúc đẩy triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết.

Bảo Ngân

Tin liên quan