Công ty CP Nhựa Đà Nẵng bị phạt và truy thu 1,4 tỷ đồng do sai phạm về thuế

DNHN - Công ty CP Nhựa Đà Nẵng bị phạt gần 192 triệu đồng. Số tiền thuế truy thu hơn 958 triệu đồng, tiền chậm nộp 256 triệu đồng.

Cục Thuế TP Đà Nẵng vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (DPC/HNX).

Công ty CP Nhựa Đà Nẵng bị phạt và truy thu 1,4 tỷ đồng do sai phạm về thuế
Công ty CP Nhựa Đà Nẵng bị phạt và truy thu 1,4 tỷ đồng do sai phạm về thuế.

Quyết định căn cứ theo biên bản kiểm tra ngày 10/05/2022 của Cục Thuế TP Đà Nẵng với DPC ngày 04/04/2022.

Với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp, DPC bị phạt gần 192 triệu đồng. Số tiền thuế truy thu hơn 958 triệu đồng, tiền chậm nộp 256 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp hơn 1,4 tỷ đồng.

 PV

Bài liên quan