Còn hơn 63.000 nhà, đất trong dự án chưa được cấp giấy hồng ở TP.HCM

DNHN - Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết như trên tại buổi triển khai kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (giấy hồng) cho nhà ở trong các dự án nhà ở ngày 11-11.

Cụ thể, có hơn 37.000 căn đã được Sở Tài nguyên và môi trường thẩm định đủ điều kiện cấp giấy hồng. Gần 8.000 trường hợp trong số này đã nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai đang rà soát hoặc người dân đang thực hiện nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế, hơn 29.000 trường hợp còn lại chưa nộp hồ sơ.

Có 26.000 trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy hồng nằm trong các dự án có vướng mắc như dự án có nguồn gốc nhà, đất là công sản, đất sử dụng mục đích công ích; vướng do chủ đầu tư dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung; do cơ quan nhà nước đang thanh tra, kiểm tra; do vi phạm xây dựng…Đặc biệt, có hơn 10.000 căn hộ vướng mắc do thuộc loại hình bất động sản mới shophouse, officetel. 

Còn hơn 63.000 nhà, đất trong dự án chưa được cấp giấy hồng ở TP.HCM
Còn hơn 63.000 nhà, đất trong dự án chưa được cấp giấy hồng ở TP.HCM. (Ảnh: PV)

Sở Tài nguyên và Môi trường đặt mục tiêu đến tháng 2-2022 sẽ hoàn thành cấp giấy hồng cho tất cả dự án đã được thẩm định đủ điều kiện. Từ tháng 3-2022 đến hết năm 2023, sở sẽ tiếp tục cấp giấy hồng cho các trường hợp thẩm định đủ điều kiện tiếp theo. Việc đẩy nhanh cấp giấy hồng để hoàn thiện pháp lý nhà, đất cho người dân, tạo điều kiện cho người dân đưa nhà, đất tham gia các giao dịch trên thị trường bất động sản.

Thời gian tới, sở sẽ thúc đẩy tháo gỡ các vướng mắc cho những dự án chưa đủ điều kiện cấp giấy hồng như dự án có vi phạm xây dựng, dự án phải nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung do thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch… và vướng mắc cấp giấy hồng cho loại hình bất động sản mới (shophouse, officetel).

Đồng thời chủ động cùng với Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố đẩy nhanh công tác thẩm định giá để gỡ vướng cho các dự án chưa đóng nghĩa vụ tài chính bổ sung và các dự án mới; phát triển ứng dụng công nghệ thông tin giúp người dân dễ tra cứu thông tin để biết được tiến độ giải quyết hồ sơ, bảo đảm lượng hồ sơ được giải quyết nhanh, hạn chế thấp nhất sai sót…

 ĐT

Tin liên quan