Cổ phiếu CRE của Bất động sản Thế Kỷ không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý II/2021 do sai phạm về thuế

DNHN - Danh sách mà HOSE đưa ra, ngoài những mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là con số âm. Đặc biệt, cổ phiếu CRE của Bất động sản Thế Kỷ không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý I/2021.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 2/2021, trong đó có các mã có tên tuổi như HVN, BVH, OGC...

Danh sách mà HOSE đưa ra, ngoài những mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là con số âm... 

Cổ phiếu CRE của Bất động sản Thế Kỷ không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý II/2021
Cổ phiếu CRE của Bất động sản Thế Kỷ không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý II/2021.

Cụ thể, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 2/2021 có 74 mã gồm:

Đáng chú ý, có 1 mã thuộc diện nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: CRE; 14 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng: AAT, ADG, BKG, FUEMAV30, LPB, MIG, MSB, OCB, SSB, SVD, TDP, TNH, VCA, VIB; có 12 mã thuộc diện kiểm soát gồm: CIG, DTL, LCM, MCG, OGC, PTC, PTL, PXI, PXS, PXT, RIC, TTF; 33 mã thuộc diện cảnh báo gồm: AAM, AGR, DAH, DHM, DLG, DTA, DXG, DXV, FTM, GTN, HAG, HAS, HID, HNG, HOT, JVC, LAF, LEC, MHC, NVT, PIT, POM, QBS, SII, SMA, TCR, TDH, TGG, TS4, VNS, VIS, VOS và YEG.

Ngoài ra có 2 mã thuộc diện tạm ngừng giao dịch: ATG, CLG; 1 mã thuộc diện báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán: BVH; 8 mã thuộc diện lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 là con số âm: HVN, FDC, LGL, SJF, STG, TNT, TTE, UDC

Còn 2 mã thuộc Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: HU1; HU3.

Linh Anh 

Tin liên quan