Có nên giảm thuế thu nhập cho mọi doanh nghiệp?

Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho mọi doanh nghiệp vấp phải lo ngại, đơn vị "không bị ảnh hưởng vì Covid-19" cũng được hưởng lợi.

Tin liên quan