Có khoảng 1.600 trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được đưa vào giao dịch

09:48 23/06/2023

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa mới triển khai xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, dự kiến sẽ đưa vào giao dịch vào tháng 7/2023.

Theo HNX, các giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thanh toán theo phương thức thanh toán tức thời theo từng giao dịch, tương tự phương thức thanh toán đang áp dụng trên thị trường chứng khoán phái sinh.
Tất cả trái phiếu phát hành riêng lẻ phải được đưa vào giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại sở giao dịch chứng khoán.
Theo đó, phương thức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ dự kiến áp dụng là giao dịch thỏa thuận (thỏa thuận thị trường và thỏa thuận thông thường) thông qua các thành viên giao dịch.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
Đến thời, điểm hiện tại, HNX đang hoàn thiện những bước cuối cùng để đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào hoạt động theo đúng quy định tại khoản 5, Điều 3 Nghị định 65/2020/NĐ-CP. Các giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thanh toán theo phương thức thanh toán tức thời theo từng giao dịch, tương tự phương thức thanh toán đang áp dụng trên thị trường chứng khoán phái sinh.
Sau khi hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chính thức đi vào hoạt động, HNX cho biết, sẽ có hệ thống thông tin đầy đủ về toàn bộ các giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và thông tin về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được công bố công khai tại chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Nhờ đó, các cơ quan quản lý có thông tin đầy đủ và cái nhìn tổng thể hơn về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ khâu phát hành trên thị trường sơ cấp đến giao dịch trên thị trường thứ cấp. Việc nhà đầu tư được tiếp cận thông tin đầy đủ hơn đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cũng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
HNX dự kiến có hơn 1.600 mã trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được đưa vào giao dịch sau khi khai trương hệ thống.
HNX cho biết, Sở đã xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên nền tảng hệ thống giao dịch Core I5, theo chuẩn dữ liệu FIX 4.4, là chuẩn dữ liệu quốc tế về giao dịch, truyền nhận dữ liệu tài chính. Với các chức năng cơ bản của hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trước mắt sẽ phục vụ 2 phân hệ monitor và thành viên. Đối với phân hệ monitor, bao gồm các chức năng vận hành thị trường; cài đặt các tham số của thị trường; quản lý thành viên, trái phiếu, tổ chức phát hành; thống kê và tính phí giao dịch. Đối với phân hệ thành viên sẽ có các chức năng đặt lệnh, tra cứu sổ lệnh, thống kê giao dịch...
Như vậy, hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp đi vào vận hành, phục vụ tổ chức hoạt động giao dịch trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ một cách có tổ chức, chuyên nghiệp, theo khuôn khổ pháp lý, có sự tham gia quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng; qua đó tạo ra một thị trường giao dịch an toàn, hiệu quả cho nhà đầu tư, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của doanh nghiệp; đồng thời, nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của nhà đầu tư trong hoạt động mua, bán trái phiếu và tăng cường sự quản lý giám sát đối với hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ các cơ quan quản lý và thúc đẩy sự phát triển đồng bộ cho cả thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam.
Nghệ Nhân (Tổng hợp)